Doe de
Jekko test

De smulpakkettenactie is afgelopen, winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Meld je aan bij de testfamilie en maak kans op een Pluim!

Doe de Jekko test

« vorige vraag


volgende vraag »
 


Over recycling

Alle ingeleverde apparaten en lampen worden gerecycled. De grondstoffen kunnen opnieuw gebruikt worden en de schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. Nieuwsgierig hoe dit gaat? Bekijk de video's!

Recycling spaarlampen & tl-buizen

Recycling kleine elektrische apparaten

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie voor de Jekko testfamilie, hierna te noemen: “de Actie”, aangeboden door Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer, hierna te noemen: “Wecycle”, ter promotie van het inzamelen van afgedankte armaturen en energiezuinige lampen.
 2. Door deelname aan deze Actie als testfamilie geeft u toestemming om na aanmelding via e-mail te worden benaderd door Wecycle om uw Jekko-ervaringen met ons te delen. In elke e-mail wordt er de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven uit de mailinglijst.
 3. Deze Actie loopt tot en met 31 december 2021. Niet meer dan één deelname per uniek e-mailadres.
 4. Om kans te maken op een pluim moet door de bezoeker een zelftestformulier volledig worden ingevuld. Uit de ingevulde zelftestformulieren wordt per kalendermaand een winnaar van een Pluim (t.w.v. 50,- euro) getrokken. Bij gebruikmaking van een voucher gelden daarbij de voorwaarden die de leverancier hanteert . Wecycle sluit iedere aansprakelijkheid voor de uitvoering van de prijs uit.
 5. Indien u een winnaar bent, krijgt u een Pluim toegezonden. Hiermee kunt u zelf een beloning uitkiezen.
 6. Deelname staat open voor iedereen woonachtig in Nederland. Voor deelname aan deze Actie moet u minimaal 18 jaar oud zijn en woonachtig in Nederland. Bij personen jonger dan 18 jaar geldt dat ook ouderlijke toestemming vereist is.
 7. Elke maand wordt één winnaar geloot door Wecycle uit alle geregistreerde aanmeldingen vanaf 1 oktober 2019. De winnaar wordt uitgesloten van verdere trekkingen.
 8. Alleen deelnemers die een geldige naam en e-mailadres hebben ingevuld, dingen mee naar de prijs.
 9. De winnaar wordt via e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld. Levering van de prijs geschiedt binnen 1 maand na trekking van de winnaar.
 10. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Indien de prijs niet leverbaar is, ontvangt de prijswinnaar een andere prijs gelijk aan de consumentwaarde en in overeenstemming met deze actievoorwaarden.
 11. Indien de winnaar de prijs niet wenst te ontvangen zal er uit het bestand een nieuwe winnaar getrokken worden.
 12. Persoonsgegevens kunnen mede worden gebruikt om met de prijswinnaar te communiceren over (andere) acties/activiteiten van Wecycle. Door deelname aan deze Actie verlenen de deelnemers hun toestemming aan Wecycle om per e-mail op de hoogte te worden gehouden. In elke e-mail wordt er de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven uit de mailinglijst en daarmee uw toestemming in te trekken. Nadat de toestemming is ingetrokken worden de gegevens verwijderd.
 13. De deelnemer verklaart zich akkoord om mee te doen met promotionele acties ten behoeve van Wecycle.
 14. Wecycle is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste of onvolledige gegevens of het verloren gaan van deze gegevens. Deelnemers kunnen een wijziging van de gegevens doorgeven aan Wecycle op de onder punt 19 beschreven wijze.
 15. Van deelname uitgesloten zijn alle medewerkers van Wecycle, alsmede anderen die direct bij de organisatie van de Actie zijn betrokken.
 16. Wecycle behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen.
 17. Wecycle is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 18. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 19. Deelname aan deze Actie is kosteloos.
 20. Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van Wecycle.
 21. In verband met deze Actie eventueel ontstane klachten dienen binnen redelijke tijd na het ontstaan van de klacht(en) per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl) aan Wecycle kenbaar te worden gemaakt. Wecycle zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht contact opnemen over de verdere afhandeling daarvan.
 22. Wecycle handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen>.